Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInWhatsappMail

Oude ACT! Facebook-groep beëindigt per 1-6-2022

Per 1-6-2022 wordt de ACT! Facbook-groep beëindigd. Met meer dan 600 ingeschreven ouders van thuiszitters lijkt dat een wat vreemde beslissing. Immers, veel kennis van casuïstiek is daar in principe vanuit ouder- en verzorgerkant aanwezig. Toch besloten Indi Hondema en Hans Pollen deze stap te zetten. De mate van co-regulatie was moeilijk inzetbaar te maken voor belangenvereniging en hogere orde interventies. De onderlinge 'zelf-hulp' van ervaringsdeskundige ouders en verzorgers voor en met nieuwe aangemeldenen was en is evenwel lopend. De inhoudelijke kwaliteit daarvan varieert sterk van meningversterking tot feitelijke realistisch opvolgbare adviezen. 

Ouders en verzorgers in de fb-groep worden geadviseerd zich aan te sluiten bij de Ouders&Jeugd steunpunten die startende en aangehaakt zijn bij de regionale samenwerkingsverbanden (SWV's). Ouders en verzorgers zijn op casuïstiek niveau in toenemende mate onderwijspartners geworden. Dat heeft een groep actievoerende ouders wel voor elkaar gekregen, die echter niet binnen de ACT!-groep zich manifesteerde. Op regionaal en beleidsniveau blijkt er niet alleen organisatorische maar ook belangenoverstijgende afstand te bestaan tussen de fb-groep communicatie en dat wat nodig is om bijvoorbeeld aantallen Thuiszitten, onderpresteren, schoolverzuim en ook ongelijke kansen te verminderen.

Als ACT-inclusief gaan wij wel op deze thema's in.

 

Het was een avontuur. Erop terugkijkend krijgen romantische waarden de overhand...

 

Hans Pollen