Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Community of Inclusive Practice (CoIP)

Inleiding

ACT-inclusief heeft een uniek concept ontwikkeldvoor het borgen van ontwikkelingskansen van jeugd in buurten, wijken, dorpen (gebieden die kinderen met andere kinderen en volwassenen delen). Hierbij worden contexten georganiseerd waarbij ouders en professionals van organisaties, wetenschappers en ambtenaren naar elkaar weten te luisteren, communiceren en besluiten, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

 

ACT-inclusief helpt gemeentes of andere gezaghebende belanghebbenden graag deze CoIP voor uw beïnvloedingsfeer op te zetten. Wij empoweren daartoe ouders en de jeugd, en professionaliseren betrokken professionals op inhouden en functies die niet tot het reguliere handelingsarsenaal behoren.

Investering

ACT-inclusief helpt gemeentes en organisaties bij het opzetten van COIPs. Wij empoweren ouders en jeugd en professionaliseren betrokken professionals op inhouden en functies waarmee dialogisch samenwerken tot het reguliere handelingsarsenaal gaat behoren.

Waarom zou je een CoIP organiseren?

De CoIP is een Community of Inclusive Practice eerst en vooral een werkcommunity die zich richten op een gezamenlijke passie of eenprobleem. Het woord ‘practice’ duidt aan dat het gaat om het aanpakken van praktische problemen. We zien steeds vaker dat professionals van verschillende organisaties samen gaan werken (ketenvorming). Daarnaast worden ook steeds vaker (groepen) bewoners betrokken bij het oplossen van problemen vanwege het door hen geleefde perspectief of ervaringskennis over een bepaald thema. Het samengaan van verschillende soorten betrokkenen en hun kennis maakt samen met het doeleinde van werken aan inclusie dat we spreken over een community of inclusive practice.

 

En als we gelijk een suggestie mogen meegeven, wat ons betreft zou een COIP zowel door instanties en bewoners moeten kunnen worden geïnitieerd.

 

 

Samenwerken valt en staat bij communiceren. Act-inlusief kent meerdere methodieken om processen en communicatie in goede banen te begeleiden: mediation, simulaties, spelvormen, chaotisch ontwikkelen. Dialogische en democratisch communiceren zijn te leren. Zie onze training inclusief handelen voor professionals

  

 

Alle professionele doelgroepen