Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Community of Inclusive Practice (CoIP)

Inleiding

ACT-inclusief heeft een uniek concept ontwikkeld voor voorkomen en oplossen van schooluitval en het inclusiever functioneren van onderwijs. Het betreft het organiseren van settings waarbinnen tussen professionals van organisaties en ouders van thuiszittende kinderen (of nog schoolgaande kinderen) op horizontale wijze wordt gecommuniceerd en besloten. Zie hieronder voor meer info.

ACT-inclusief helpt gemeentes of samenwerkingsverbanden graag deze CoIP voor uw beïnvloedingsfeer op te zetten. Wij empoweren daartoe ouders en kinderen, en professionaliseren betrokken professionals op inhouden en functies die niet tot het reguliere handelingsarsenaal behoren.

Investering

Projectmanagement voor opzet, uitvoering en evaluatie van een CoIP: €15.000 met een maximale doorlooptijd van 1 jaar. Dit is inclusief empowerment en professionalisering van betrokken ouders en professionals. Deze dienstverlening kan ook worden ingekocht op basis van uurvergoeding a € 75 per uur.

Beschrijving waartoe CoIP

Afgekort met CoIP is een Community of Inclusive Practice eerst en vooral een community. Een community is een groep mensen die zich richten op een gezamenlijke passie of een dito probleem. Het woord ‘practice’ duidt aan dat het gaat om praktische problemen aan te pakken. De samenstelling van een CoIP bestond aanvankelijk uit professionals van alle lagen binnen een organisatie. We zien steeds vaker dat professionals van verschillende organisaties samen gaan werken (ketenvorming). En de nieuwste trend is dat ook cliënten worden betrokken bij het oplossen van problemen of het nastreven van de gemeenschappelijke ambitie.

Waarom is een CoIP nou interessant voor de problematiek van schooluitval en inclusief onderwijs? Ten eerste zijn er heel veel praktische uitvalproblemen te voorkomen of op te lossen. Dus dit ‘past’. Ten tweede is de ketenvorming in Passend Onderwijsland zich sterk aan het ontwikkelen. Dus dit is ook ‘passend’. Maar nu komt de clou: Als ouders met hun kinderen 'educatief partners' zijn van onderwijs- en andere organisaties, dan moeten zij ook betrokken worden om een volwaardige CoIP te kunnen op- en inrichten. De huidige ontwikkeling (2021-2022) om in elke SWV-regio een Ouder en Jeugd Steunpunt in te richten en te laten functioneren past wederzijds bij de CoIP-benaderring.

Maar er is meer nodig! Spreken we hier over ‘ouders’ in meervoud, dan is dit super essentieel. Groepen ouders die participeren in CoIP’s worden een partij waar rekening mee moet worden gehouden. Als individuele ouder gaat het je moeilijk lukken om gelijkwaardige – horizontale – gesprekspartner te worden. Als groep, sterker nog, als initiatief nemende en uitnodigende groep worden professionals uit al die betrokken organisaties gevraagd in HUN CoIP te participeren. De rollen omgekeerd aldus!

De Community of Practice kent uiteraard communicatie tussen de deelnemers. Die communicatie geschiedt het liefst in een meeting, life. Maar kan uitstekend ondersteund worden door elektronische platforms. In een andere bijdrage gaan we nader in op het borgen van de horizontale communicatie. We weten wat bijdraagt: de erkenning dat vele deskundigheden nodig zijn om complexe schooluitvalcasuïstiek te voorkomen of op te lossen. We weten ook dat vele deskundigheden ook bij ouders aanwezig zijn, helemaal wanneer zij als groep participeren. En dat die deskundigheden te stapelen zijn, waardoor een hoogst haalbare oplossing uitgewerkt kan worden om in de praktijk te brengen. En tenslotte: dat er moet worden omgedacht van ‘kan niet’ naar ‘mag wel’ en naar ‘ik ondersteun jou’.

Act-inlusief kent meerdere methodieken om de communicatie is dit soort van settings in goede banen te begeleiden: mediation, simulaties, spelvormen, socratische besluitvorming, chaotisch ontwikkelen (ja echt!). En niet te vergeten: de omgekeerde toets. 

 

Alle professionele doelgroepen