Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInWhatsappMail

Uitvoerende professionals

Gezond en evenwichtig opgroeien

Professionals in welzijn, zorg, onderwijs, leerplicht, kinderbescherming, etc. moeten net als ouders kinderen en jongeren waar zij mee te maken krijgen maximaal ondersteunen, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen tot gelijkwaardig functionerend burger. Maar soms is meer nodig dan de dienstverlening van een professionals die goed werk levert, zoals de organisatie of het werkdomein en de wet voorschrijft. Goed werk op een sportschool, in het onderwijs, bij BSO’s, als jongerenwerker in de wijk (etc.), is vaak ook niet hetzelfde. Ieder beroep kent eigen kwaliteitskenmerken, codes en taal en soms zelfs verschillende doelstellingen.

 

Geregeld krijgen kinderen, ouders en ook professionals te maken met professionals van andere organisaties uit andere domeinen. Dit kan te maken hebben met een kind zijn eigen problemen of obstakels, maar ook doordat ouders ziek worden of hun werk kwijtraken.

Samen inclusief handelen

Om alle Nederlandse kinderen gelijke kansen te geven wordt interorganisatorische-, interdisciplinaire- en interprofessionele samenwerking al snel voorwaardelijk.

Inclusie en gelijke kansen

Inclusie is bewust en actief omgaan met verschillen van jeugdigen op zodanige wijze dat ouders/verzorgers, kinderen professionals, ouderen weten te waarborgen dat het kind zich optimaal blijft ontwikkelen. 'Optimaal' betekent dan te streven naar de hoogst haalbare ontwikkeling die wordt nagestreefd, met als minimum gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving.

 

Inclusie is geen statisch begrip of situatie. Net als ‘vrede’ moet inclusie dagelijks worden nagestreefd in onderwijs, zorg, en vele andere domeinen. Daar bestaat geen algemene formule voor.

Wat kan ACT-voor u betekenen

Wij bieden diverse cursussen en trainingen (zie hieronder). Daarnaast coachen we individuele en teams professionals bij zeer complexe casuïstiek, waarbij we inclusie en gelijke kansen als waarden gebruiken om 'anders' te handelen.

 

Bel voor vragen en mogelijkheden: 0638180921

 

 

Cursusoverzicht

In ontwikkeling:

 • Interprofessioneel samenwerken
 • Waarom ‘effectief onderwijs en effectieve zorg noodzakelijk is?
 • Doorbraak mechanismen
 • Netwerken leren sturen: een strategische koers operationaliseren in uw professionele omgeving
 • Burgerschapsinitiatieven en ervaringsdeskundigheid

 

Betrokken professionals binnen sectoren:

Onderwijs - Leerplicht - Jeugdzorg - Jeugdhulp - Kinderbescherming - Gemeenten

  

 

 

Thema’s

 • Inclusie en ethiek
 • Inclusie en gelijke kansen
 • Ontwerpen van inclusie
 • Onderzoeken van inclusie
 • Verdiepen? Leren
 • Problemen oplossen
 • Besluitvorming
 • Preventief werken

  

Aanbod

 • Studiedag, lezing, inspireren
 • Dialogische werksessies
 • Communicatieve invalshoek
 • Omgekeerde toets als doorbraakmethode
 • Community of Inclusive Practice
 • Schoolroute naar inclusiever onderwijs