Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’

 

Doelgroep

 • Bestuurders, directies en medewerkers van scholen
 • LPA’s (Branche organisatie)
 • Zorgverleners
 • SWV-professionals
 • HBO-niveau

Plaats en data

Omschrijving

De training ‘Aan Handelingsverlegen voorbij’ is in eerste instantie gericht op professionals van scholen die te maken krijgen met het leveren van inspanningen om een kind binnen school actief te houden, maar geen mogelijkheden meer zien om dat te realiseren. Is hier sprake van een kind waarvan leer- en/of gedragskenmerken onderwijsparticipatie op uw school in de weg staat? Of is hier sprake van onvoldoende kennis en flexibiliteit aan de kant van uw school? Of geldt wellicht beiden? Is hier sprake van te afwijkende visies van betrokken partijen? Is de communicatie tussen ouders en instanties een bottle neck? De training biedt opties voor zorgverbreding en aanvullende werktheorieën.

Leerdoelen

 • Het ethische aspect van 'Handelingsverlegenheid' kunnen benoemen
 • De bouwstenen kunnen benoemen waarmee handelingsverlegenheid wordt omgevormd tot handelingsbekwaam
 • U kunt beargumenteren waarom interprofessionaliteit een oplossingsrichting is voor dreigende uitval
 • U kunt uw visie op inclusie verwoorden

Programma

Aan de hand van een beschreven casus analyseert u opties van handelingsmogelijkheden op verschillende momenten in het proces van uitvallen van een leerling. Welke signalen zijn er van dreigende uitval? Welke kennis ontbreekt voor het plegen van doeltreffende interventies? Welke communicatieve vaardigheden zijn er nodig om afstemming en overeenstemming met de ouders te verkrijgen. En vooral: hoeveel moeite wilt u als persoon doen om het kind binnenboord te houden?

Deze vragen worden in een interactieve sessie belicht.

We sluiten af met een korte simulatie, waarin u naast kennen ook het wederkerig voelen van handelingsverlegen-communicatie ervaart.

Literatuurlijst

 • Artikel 'Van Handelingsbekwaamheid naar Handelingsbekwaam'. Hans Pollen (2019)

Eindopdracht

 • Schrijf in 20 min. een advies gericht aan collega's over hoe handelingsverlegenheid kan worden vermeden
 • De opdracht wordt aan eind van de bijeenkomst ingenomen. Binnen 7 dagen wordt het beoordeling toegestuurd
 • Bij voldoende beoordeling krijgt u een certificaat van deelname aan u toegestuurd

Opmerking

De training is ook op maat af te nemen binnen één organisatie, waarbij organisatie perspectieven worden verbonden aan samenwerkingsperspectieven met andere organisaties t.b.v. 1 of meerdere casussen.

Investering

 • per deelnemer
  • tijd: 3 uur bijeenkomst; 1 uur voorbereiding thuis
  • geld: €125
  • BTW: 0%

Trainer

Hans Pollen (0638180921)

 • U kunt zich zowel individueel als groep aanmelden
 • Groepskorting (>5): 1 persoon gratis

 

 

« vorige pagina