Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Casuïstiek

Inclusiever onderwijs

Regulier

In regulier onderwijs worden gemeenschappelijke leeractiviteiten uitgevoerd. Daar worden grote leervorderingen uitgelokt en begeleid. Maar soms blijkt het dat leerlingen wat ‘achter’ raken, of minder meedoen. Dan is specifieke begeleiding geboden. Dat kan een leerkracht zelf vaak uitvoeren. Maar soms is nog meer extra inspanning vereist: daar waar belemmeringen te groot worden om aan de onderwijsprocessen mee te doen.

Zorg in de school

Binnen de scholen functioneren zorgteams. Zij zijn ingericht om genoemde belemmeringen op te sporen en bespreekbaar te maken, waardoor in overleg met de leerlingen en ouders planmatig kunnen werken om de belemmeringen te verminderen of weg te werken. Dat zijn meestal tijdelijke begeleide activiteiten en betreffen heel vaak sociale en emotionele onderwerpen.

Zorg buiten de school

Maar soms zit een kind zo erg in de knel met zichzelf, met het aanwezig zijn op school, met ouders, met gezondheid of anderszins, dat er specialisten van buiten de school hen het beste kunnen helpen. Er zal goed worden afgewogen of het kind nog wel aan de onderwijsprocessen kan blijven deelnemen, of dat er tijdelijke zorg de overhand zal krijgen.

Casuïstiek

Bij bovenstaande ‘escalatie’ hanteren wij het woord casus wanneer leerlingen interprofessionele aandacht moet krijgen. Dat gebeurt al wanneer vanuit reguliere deelname moet worden ‘opgeschaald’ naar het zorgteam op school.
Maar interprofesioneel samenwerken blijkt nog niet zo eenvoudig. Vooral niet wanneer tussen onderwijs en zorg een maatwerktraject moet worden afgesproken opdat het kind in een ontwikkelproces kan blijven functioneren.

Multidisciplinaire Overleg (MDO)

Casussen worden besproken in een MDO. Aan een MDO nemen ouder of verzorger van het kind ter bespreking deel, naast uitvoerende professionals zoals een leerkracht, een teamleider, een zorgmedewerker, iemand van Centrum Jeugd en Gezin (jeugdzorg), de schoolarts, een psycholoog, een orthopedagoog, en anderen. Als de leerling ouder 12 jaar en ouder is, heeft het kind het recht om aan een MDO deel te nemen. Het komt voor dat een MDO een bezetting kent van zo'n 20 personen. Is dat wel een effectieve setting om het kind van aandacht goed te bespreken of met hem/haar te bespreken? En hoe verloopt het proces van informatie krijgen, afwegen en tot een besluit komen? Wordt de beslissing door iedereen gedragen? En wat gebeurt er na het MDO? Doet iedereen wat is afgesproken? Is voor-, tijdens- en na een MDO regie noodzakelijk, opdat er samenhang ontstaat tussen de meest essentiële betrokkenen? Wie draagt zorg voor de finnanciering van de uitvoering n.a.v. de besluiten in het MDO?

 

ACT-inclusief doet onderzoek naar de inclusieve kwalitiet van MDO's, omdat deze kwaliteit vaak niet expliciet wordt nagestreefd, maar (toevallig) wel kan functioneren.

Onze bijdrage

ACT-inclusief heeft diverse instrumenten en werkwijzen ontwikkeld waarmee leerkrachten, zorgteams, zorgspecialisten (psychologen, orthopedagogen, e.a.) effectieve meerwaarde voor een leerlingen kunnen creëren, waardoor het zich beter leert voelen en weer volwaardig kan participeren in de reguliere onderwijspraktijk. Zo wordt ‘inclusiever onderwijs' ook waargemaakt.

Meer informatie:

Bel ons (0638180921) of mail ons!


 

 

 

 

Inclusie en segregatie gaat niet samen!