Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Cursussen en Trainingen voor professionals

1. Inclusief Handelen voor Professionals

Besluitvorming in onderwijs, sociaal- en openbaar domein is bijna altijd complex. Zowel in casuïstiek als in het vormgeven van structuren en organisatieprocessen t.b.v. casuïstiek zijn er heel veel aspecten om rekening mee te houden. Het gaat immers om de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen te stimuleren en te borgen. Mensen met verwachtingen, talenten en gebreken. Allemaal verschillend (diversiteit) en ook zo vaak overeenkomend (communaliteit). Eén ding hebben velen gemeen: ze doen beroep op de ondersteuning van professionals, passend bij de rechten en plichten van elk individu.

 

Maar omdat het in dit veld om complexe besluitvorming gaat, is daar ook professionele aandacht voor te vragen. Wij doen een pleidooi voor een besluitvormingswijze die dialogisch tot stand komt. Dialogisch wil zeggen: transparantie in de macht en communicatie, multi perspectief, en mensgericht (normatief): Lees verder »


2. Werktheorieën bij inclusief handelen van (zelfstandig) professionals

In de Onderbouwingscursus voor zelfstandig professionals staat de kwaliteit van dienstverlenen in met name het sociaal domein centraal. Kwaliteit van dienstverlenen gaat enerzijds om het verrichten van handelingen die passen bij wat de cliënt nodig heeft. Anderzijds gaat het om het vergaren van handelingsalternatieven, vooral wanneer cliënten blijken andere ondersteuning nodig te hebben dan aanvankelijk wordt geboden. Lees verder »


3. Passende Onderwijs Constructie (POC-model)

ACT-inclusief heeft een extreem flexibele onderwijs ontwerpmethode ontwikkeld: Passende Onderwijs Constructie (POC).

Deze flexibiliteit draagt zorg voor micro-afstemming op het niveau van leren en docerend begeleiden, en op het niveau van leerarrangementen en leeromgevingen. Deze flexibiliteit is tevens noodzakelijk om thuiszittende kinderen weer leerbaar te ‘maken’ en om procesgebaseerde keuzes te maken voor de opbouw van hun leercarrière. Lees verder »


4. Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’

De training ‘Aan Handelingsverlegen voorbij’ is in eerste instantie gericht op professionals van scholen die inspanningen leveren om een kind binnen school te houden, maar geen mogelijkheden meer zien om dat te realiseren. Is hier sprake van een kind waarvan leer- en/of gedragskenmerken onderwijsparticipatie op uw school in de weg staat? Of is hier sprake van onvoldoende kennis en flexibiliteit aan de kant van uw school? Of geldt wellicht beiden? Lees verder »


5. 'CIMO', persoonlijke leersessie

Context, Interventie, Mechanismen, Outcome; een alternatief model voor besluitvorming.

ACT-inlusief biedt u in een perssonlijk begeleide online sessie van 1 uur een korte training aan om:

  • de essentie van het model te doorgronden
  • de toepassingswaarde te verduidelijken
  • een casus te analyseren
  • een eigen casus in te vullen
  • de essentie samen te vatten opdat u een ander deze kan overbrengen Lees verder »


 

Uitvoerende professionals

Aansturende professionals