Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Training Inclusief Handelen voor Professionals

Doelgroep

Uitvoerende en aansturende professionals in onderwijs, jeugdzorg, WMO, GGZ, gemeenten, en ZZP-ers in overeenkomende domeinen. Er wordt een HBO-niveau verondersteld

Data en tijdstippen

 • 3 bijeenkosten op nader te bepalen data in overleg met opdrachtgever
 • 13:00 - 17:00 uur
 • op locatie: bijeenkosten 1 en 3
 • Zoom: bijeenkomst 2

Omschrijving

Training Inclusief Handelen voor Professionals

Besluitvorming in onderwijs, sociaal- en openbaar domein is bijna altijd complex. Zowel in casuïstiek als in het vormgeven van structuren en organisatieprocessen t.b.v. casuïstiek zijn er heel veel aspecten om rekening mee te houden. Het gaat immers om de ontwikkeling van de jeugd (t/m 21j.) in hun meewerkende  te stimuleren en te borgen, ondanks barrieres die kunnen spelen. Kinderen en jongeren met verwachtingen, talenten en 'gebreken' (fysiek, mentaal). Ze zijn allemaal verschillend (diversiteit) en ook zo vaak overeenkomend (communaliteit). Eén ding hebben alle kinderen en jongeren gemeen: ze kunnen rechtmatig beroep doen op de ondersteuning van professionals.

 

Niet zelden is er een hele waaier aan professionals betrokken. Op grond van bovenstaande zouden die afgestemd voor kinderen of jongeren hun professionaliteit moeten inzetten. Samen de hoogst haalbare doelen voor en met kinderen en jongeren behalen.

 

Samenwerken is hierin het sleutelwoord: interprofessioneel, interdisciplinair en ook interorganisatorisch. Daar waar wetten, protocollen, organsatie- en persoonlijke belangen spelen, beschikken professionals liefst over goed ontwikkelde dialogische vaardigheden. Die komen ook goed van pas als het gaat om samenwerken met ouders en verzorgers van de kinderen en jongeren.

 

Wij doen een pleidooi voor een besluitvormingswijze die getraind dialogisch tot stand komt. Dialogisch wil zeggen: transparantie in de macht en communicatie, multi perspectief, en mensgericht (normatief):

 

 • Transparantie in de macht over besluiten en communicatie, mede in het kader dat professionals over discretionaire handelingsruimte (zouden moeten) beschikken
 • Multi-perspectief, aangezien complexe hulpvragen en ondersteuningsbehoefte meestal diverse professionals in verschillende beroepsgroepen en specialismen aangaan
 • Mensgericht, aangezien elke ondersteuning en interventie bij moet dragen (op korte en lange termijn) aan borging voor ontwikkeling en wegnemen van beperkende factoren. Ondanks dat alle mensen (in Nederland) verschillend zijn, hebben ze gemeen dat ze niet uitgesloten mogen worden (grondwet). Inclusie en gelijke kansen is waar professionals zich door kunnen laten inspireren in hun dagelijks werk

Wij doen uiteraard ook een pleidooi om de op besluitvorming volgende begeleidingsaanpakken en -methodieken tevens dialogisch vorm te geven en uit te voeren.

Leerdoelen

 • U kunt aan anderen uitleggen wat dialogische vaardigheden zijn
 • U bent zich bewust dat besluitvorming van de professional - individueel of in groep - normatief ethische afwegingen betreft, aangezien de professional beslissingen neemt omtrent de ontwikkeling van een kind, jongeren en volwassene
 • U bent in staat om non-dialogische contexten om te buigen naar dialogische contexten
 • U bent in staat om machtsaspecten bij besluitvorming te analyseren en waar mogelijk transparant te gebruiken
 • U kunt zich constructief t.b.v. beleid en uitvoering verbinden aan professionals uit andere beroepsgroepen, organisaties en domeinen

Programma

Dag 1         13:00 - 17:00 uur (4 uur)
 • Inleiding op het thema
 • Voorbeeld casus 
  • Analyse van de casus
 • Theoretische noties
 • Dialogische oefening
 • Toepassen eigen casus: (huis)werkopdracht + lezen literatuur
Dag 2         13:00 - 17:00 uur (4 uur, online)
 • Presentatie (huis)werkopdracht
 • Bespreken presentaties
 • Verdieping op het thema n.a.v. de presentaties (plekken van moeite)
 • (Huis)werkopdracht
  • Voorbereiding uitschrijven van een op handen zijnde belangrijk overleg vanuit dialogisch perspectief
  • Toepassen van de voorbereiding in dat overleg
Dag 3         13:00 - 17:00 uur (4 uur)
 • Presentatie (huis)werkopdracht
 • Bespreking presentaties
 • Eindopdracht: schrijven van een instructie voor collega's
 • Afsluiting

De schrijfopdracht wordt binnen 7 dagen beoordeeld. Bij voldoende wordt er een deelnamecertificaat toegestuurd (pdf)

Trainingsconcept

 • Blended:
  • op locatie op cursusdag 1 en 3
  • online op cursusdag 2
 • Praktijk - theorie integratie
 • Realistische casuïstiek
 • Context eigen professionele praktijk beïnvloedend

Literatuurlijst

 • Boek: Albeda, H. (JAARTAL). Zelf besluiten. In organisaties en netwerkenNederlands. Paperback. ISBN 9789463450690. Druk: 1. 207 pagina's
 • Artikel: ‘Het land open’ betekent voor honderdduizenden: zoek dekking. (Link)
 • ACT-inclusief. (2022). Whitepaper

Investering

 • per deelnemer
  • Tijd: 3 x 3 uur bijeenkomsten + huiswerkopdrachten 6 uur = 15 uur
  • Introductieprijs: €399 -> €299
  • BTW: 0%

Docenten

 • Drs. Maarten Rector
 • Drs. Hans Pollen
 • Gastdocent (nader te bepalen)

 • U kunt zich zowel individueel als groep aanmelden
 • Groepskorting (>5): 1 persoon gratis
 • Aanmelden volgens deze link

Meer informatie:

 • Bel naar Hans Pollen (0638180921)
 • Bel naar Maarten rector (06281139)
 • Stuur een bericht naar info@act-inclusief.nl