Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Aansturende professionals

Aansturende professionals 

 

Als verantwoordelijke of leidinggevende in het sociaal domein, publiek domein en het onderwijs wilt u al uw jeugdige cliënten, leerlingen of patiënten optimaal bedienen. Want alle kinderen verdienen een fijne jeugd met optimale (ontwikkel)kansen in het gezin, op school en in de buurt waar zij opgroeien.

 

Zoals met alles is de realiteit van het echte leven - net als het organiseren van werkzame oplossingen - vaak weerbarstig. Professionals en verzorgenden rondom het kind hebben soms verschillende doelen voor ogen of begrijpen elkaar niet. En soms pakken zaken door gebrek aan geld of wet- en regelgeving niet of anders uit dan bedoelt. Ondanks het goede werk van vele betrokkenen krijgen ook kinderen in Nederland daardoor niet altijd wat zij nodig hebben om goed op kunnen te groeien.

 

Wat kunt u doen?

Wilt u ook beter worden in het mee laten doen van ieder kind, preventie van uitval en het balanceren van dienstverlening en maatwerk? Dan vragen wij vooral dat u moed, visie én daadkracht toont door te zeggen ik wil dat ACT-inclusief mij en mijn organisatie of samenwerkingsverband helpt.

 

Wij kijken samen met u en uw netwerk naar de randvoorwaarden voor inclusie en gelijke kansen en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor samenwerking in uw organisatie en met anderen die zich inzetten voor het kind. 

 

Hieronder valt:

 • Visieontwikkeling op inclusief samenwerken en dit (inter)organisatorisch borgen in de pedagogische infrastructuur
 • Werken aan interorganisatorische en interdisciplinaire samenwerking
 • Werken aan vaardigheden voor inclusief handelen
 • Weten welke mogelijkheden en kansen er zijn voor specifieke casuïstiek 

Ons aanbod

In uw werk balanceert u altijd tussen dienstverlening, maatwerk en keuzes waarbij menselijke waarden, financiën en welzijn in het spel zijn. Wij beloven daarom geen wonderen, wel kunnen wij samen met u werken aan wat wij onder inclusie en integere en maximale dienstverlening voor ieder kind verstaan.

 

 

Trainingen

Betrokken professionals binnen sectoren:

Onderwijs - Leerplicht - Jeugdzorg - Jeugdhulp - Kinderbescherming - Gemeenten

  Aansturende professionals

Thema’s

 • Inclusief handelen als maatschappelijke opdracht
 • Inclusieve dienstverlening
  • Autonomie en interdependentie
  • Interprofessioneel samenwerken
  • Regulier versus maatwerk
  • Werktheorieën van professionals
  • Communicatief hndelen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Burgerparticipatie en ervaringsdeskundigheid
 • Grenzen aan democratische besluitvorming
 • Doorzettingsmacht
 • Community of Inclusive Practice

 

Wij bieden