Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Bruggen slaan

Wanneer een probleem te laat wordt onderkend

Als kinderen en jongeren niet meer meedoen aan ontwikkelingsactiviteiten op school of elders, is het al te laat. Dan moet er veel energie worden gestoken om relevante professionals en de ouders/verzorgers op één lijn te brengen en om een nieuw ontwikkelingspad af te spreken. In de praktijk blijkt dat lastig. Belangen en rollen kunnen niet in elkaars verlengde liggen, maatwerk past niet binnen de mogelijkheden, handelingswijzen van volwassenen zijn soms niet adequaat, waardoor het ‘niet meer meedoen’ voor het kind een nieuwe realiteit wordt.

Wanneer een probleem op tijd wordt waargenomen

Ouders/verzorgers en professionals hebben verantwoordelijkheid voor veilige en deskundige ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat doen zij liefdevol en kritisch vanuit onderhoudsplicht (ouders/verzorgers) en zorgplicht (onderwijs). Zij zijn oplettend op hoe hun kind of jongeren zich gedraagt. Zij proberen het kind ‘te zien’ en ‘andere gedragingen’ waar te nemen. Signalen oppakken, bespreekbaar maken en voldoen aan het leerrecht van de kinderen en jongeren (wij spreken liever over ‘ontwikkelingsrecht). Volwassen vormen liefst wel samen een beeld van wat er aan de hand kan zijn. Dan kan waar nodig en gewenst ook een interventie worden gedaan met het doel: het kind/de jongere doet weer volop mee.

Wat biedt ACT-inclusief?

ACT-inclusief heeft allerlei handelingswijzen, methodieken, concepten en instrumenten ontwikkeld, die een brug slaan tussen ouders/verzorgers en professionals waardoor zij samen beter in staat zijn om de kinderen/jongeren te helpen. Wij dragen bij aan actief burgerschap en empowerment van onze jeugd.

Wij dragen bij door het toepassen van de Omgekeerde toets, het inzetten van het Passend Onderwijs Constructie-model (POC-model), door oudergroepen en groepen van professionals te verbinden in een Community of Inclusieve Practice (CoIP), onze KrachtPlan-methodiek én meer.

Wij vermoeden dat velen binnen het veld van Passend Onderwijs, Inclusief onderwijs, Passende Zorg, Leerplicht en Kinderbescherming deze concepten nog niet kennen en waardoor zij ook ‘handelingsverlegen‘ kunnen raken. Bel ons voor andersoortige ondersteuning en interventies!

Investering

  • Inzet medior consultant: € 45 per uur
  • Inzet senior consultant: € 75 per uur
  • Inzet strategisch consultant: € 95 per uur

Voor info:

info@act-inclusief.nl

Hans Pollen (06 38 18 09 21)

Maarten Rector (06 28 11 26 39)