Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Bruggen slaan

We werken in de eerste plaats preventief

Bij ACT-inclusief werken aan toerusting in de pedagogische infrastructuur met advies, trainingen en onderzoek. Maar soms is dat niet genoeg.

Wanneer een probleem op tijd wordt waargenomen

Ouders/verzorgers en professionals hebben verantwoordelijkheid voor veilige en deskundige ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat doen zij liefdevol en kritisch, ouders/verzorgers vanuit een onderhoudsplicht en het onderwijs vanuit een zorgplicht. Waar nodig vormen zij samen een beeld van gewenste interventies, altijd met het doel dat het kind zo goed als kan mee kan doen.  

Wanneer een probleem te laat wordt onderkend

Als kinderen en jongeren niet meer (kunnen) meedoen aan ontwikkelingsactiviteiten op school of elders, is het al te laat. Dan moet er veel energie worden gestoken om relevante professionals en de ouders/verzorgers op één lijn te brengen en een nieuw ontwikkelingspad af te spreken. In de praktijk blijkt dat lastig. ACT-inclusief helpt.

Wat biedt ACT-inclusief?

ACT-inclusief heeft allerlei handelingswijzen, methodieken, concepten en instrumenten ontwikkeld, die een brug slaan tussen ouders/verzorgers en professionals waardoor zij samen beter in staat zijn om de kinderen/jongeren te helpen. Wij dragen bij aan actief burgerschap en empowerment van onze jeugd.

Wij dragen bij door het toepassen van de Omgekeerde toets, het inzetten van het Passend Onderwijs Constructie-model (POC-model), door oudergroepen en groepen van professionals en wetenschappers te verbinden in een Community of Inclusieve Practice (CoIP), onze KrachtPlan-methodiek én meer.

Wij vermoeden dat velen binnen pedagogische infrastructuren deze concepten nog niet kennen en waardoor zij ook ‘handelingsverlegen‘ kunnen raken. Bel ons voor andersoortige ondersteuning en interventies!

Investering

  • Inzet medior consultant: € 45 per uur
  • Inzet senior consultant: € 75 per uur
  • Inzet strategisch consultant: € 95 per uur

Voor info:

info@act-inclusief.nl

Hans Pollen (06 38 18 09 21)

Maarten Rector (06 28 11 26 39)