Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Boeken & artikelen

1. Filosofie en Passend Onderwijs

Maarten Rector en Hans Pollen schreven in 2019 een arikel in het blad Filosofie Tijdschrift met als titel: 'Hoe thuiszitters aan de systeemwereld van Passend Onderwijs ontglippen'.

 

In dit artikel bespreken we de situatie van ‘thuiszitters in Nederland en gebruiken we een filosofische bril om in meta-perspectief enkele observaties te delen die ons opvallen en soms ook verwonderenWe laten zien hoe deze filosofische bril ons enkele inzichten geeft die naar ons idee dit onderwijszorgprobleem vooruit kunnen helpen. Als we naar thuiszitters kijken zien we een politieke dimensie (het onderwijs- en zorgbeleid, en haar vooraannames).Daarnaast speelt het denken over het handelen van organisaties en professionals bij thuiszitterscasussen (de systeemwereld) versus het handelen van ouders (vanuit de leefwereld) een belangrijke rol. Tevens zien we verschillende kennisopvattingen die betrokken partijen meebrengen en daarbij – en dat willen we apart benoemen - geregeld voorkomende conflicterende manieren van denken over het zijn in de wereld van kinderen, hun leren en leerbaarheidzoals Advies Centrum Thuiszitters (nu ACT-inclusief) die geregeld bij professionals en ouders observeert. Bij elkaar zien we een aantal mechanismen die in combinatie met elkaar soms weinig productief zijn in het zoekproces naar passende oplossingen voor zogeheten ‘leerbare kinderen die zonder vorm van georganiseerd leren thuis zijn komen te zitten.....

 

Verder lezen? In ruil voor uw naam en emailadres sturen wij u de link.

 

  

 

 

 

Artikel Omgekeerde Toets