Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Ouders & Verzorgers

Inclusief handelen

Als ouder/verzorger bent u verantwoordelijk voor de zorg en ontwikkeling van uw kind of kinderen. Die verantwoordelijkheid is een serieuze taak. Het krachtenveld dat op uw gezin inspeelt is divers en complex.

 

In uw gezin kunnen spanningen bestaan of ontstaan door gewoontes, belangen, voorkeuren of veranderingen bij gezinsleden zelf (zoals ziekte, of doordat kinderen volwassen worden). Ook kunnen er spanningen ontstaan tussen gezinsleden. Niet zelden zijn spanningen in het gezin het gevolg van deelname in processen met anderen. Dan hebben we het over leren, wonen, werken, recreëren én over contact met de overheid en gemeentelijke diensten.

 

In al die situaties kunnen spanningen ontstaan door belangenverschillen, discriminatie, vergissingen, enz. Soms wordt daarbij geen recht gedaan aan de rechten van burgers en kinderen. Dan is ondersteuning geboden, maar niet altijd direct voorhanden. Daarnaast kan het zijn dat professionele ondersteuning en dienstverlening niet brengt wat u ervan verwacht.

Plichten

Naast rechten heeft u ook plichten. De zorgplicht werd al genoemd. Maar er zijn veel meer plichten waaraan alle burgers zich hebben te houden. Doet of kunt u dat niet, dan is contact met gemeentelijke en overheidsdiensten vroeg of laat het gevolg.

 

Wat is de uitwerking van rechten en plichten, en van de contacten met overheid en instellingen? Hebben uw kinderen gelijke kansen als anderen? Kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Mogen ze deelnemen waar dat ook voor anderen geldt? Ervaart u vormen van uitsluiting? Staat u er alleen voor of zijn er ouders die zich onvoldoende gehoord of gesteund voelen?

 

Kortom: hoe kunt u aanspraak maken op inclusief handelen van professionals die daartoe verantwoordelijk zijn?

Ervaringen ouders

Klik hier om enkele ervaringen van ouders over ACT-inclusief te lezen. 

Thema’s

 • Signaleren wanneer het niet zo goed gaat met jouw kind
 • Bruggen slaan om gezamenlijk structurele problemen op te lossen
 • Recht halen, wanneer je niet gehoord wordt
 • Oplossingsgericht handelen en problemen voorkomen
 • Jezelf empoweren waardoor de gelijkwaardige communicatie met professionals makkelijker wordt
 • Hulp krijgen en hulp verlenen

 

 

Aanbod gericht op inclusie

 • Ouder- en jeugdsteunpunten - KrachtPlan-werkwijze
 • Cursus ‘Wat betekent Inclusie voor jou’?
 • Individuele ondersteuning bij casuïstiek
 • Cursus Passend Onderwijs Constructie-model (POC): Hoe kan de functie, vorm em inhoud van een onderwijs(zorg)-maatwerk traject worden overeengekomen?
 • Cursus ouders en school - medezeggenschap en invloed
 • Cursus ouders en zorg - hulpvraag centraal
 • Community of Inclusive Practise
 • Buurtontmoetingen over burgerschap en meedoen
 • Inclusie in de stad: ontmoetingen om van visie naar ‘doen’ te komen