Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInWhatsappMail

Ouders & Verzorgers

Opvoeden in een complexe en super diverse samenleving

Als ouder/verzorger bent u verantwoordelijk voor de zorg en ontwikkeling van uw kind(eren). Die verantwoordelijkheid is een serieuze en complexe taak. U zet zich liefdevol in en kent de karakteristieken en kwaliteiten van uw kind(eren). Daarbij zet u impliciet en expliciet uw overtuigingen in en geeft u de waarden door die u belangrijk vindt. Die komen meestal grotendeels overeen met de rechten en plichten die vanuit de samenleving gelden. Soms zijn daar ook wrijvingen mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer er door anderen signalen worden opgemerkt dat uw kind zich niet veilig voelt of op een ander tempo zich ontplooit. Deze signalen kunnen aanleiding zijn om in gesprek met u te gaan. Samen met u wordt dan gezocht naar oplossingen, van klein tot groter. 

U bent een waardevolle gespreksparter

U bent voor de ontwikkeling van uw kind een belangrijke pedagogische en educatieve gesprekspartner. U hebt belangrijke eigen kennis over uw kinderen en weet veel over wat uw kind in zijn of haar vrije tijd doet. Dit maakt uw inbreng belangrijk. Velen van u hebben ook ervaringen opgedaan met professionals van instellingen voor meer specialistische hulp. Die ervaringen en opgedane kennis is niet alleen voor uw eigen kinderen belangrijk (geweest), u kunt daar ook andere ouders mee helpen.

Aanspraak op inclusief handelen

Professionals die werken in de (pedagogische) basisinfrastructuur doen hun best om zo goed mogelijk te ondersteunen in de ontwikkeling van uw kind(eren). Maar soms zitten professionals in de knel tussen wetgeving en de mogelijkheden (kaders) waarmee zijn moeten werken. Soms maken zij ook inschattings- of uitvoeringsfouten. Dit zijn situaties waarin uw kind(eren) onvoldoende ondersteuning of zorg van buitenaf dreigen te krijgen. Dat kan voorkomen in onderwijs, (jeugd)zorg, bij financiële situaties, etc. Allemaal situaties die kunnen leiden tot vormen van uitval of stagnatie in ontwikkeling. Om dat te voorkomen zetten wij bij ACT-inclusief in op dialogische vaardigheden, zodat we inclusief handelen motiveren en een prettige ontwikkeling voor zoveel mogelijk kinderen weten te realiseren.

Ervaringen ouders met ACT-inclusief

Klik hier om enkele ervaringen van ouders over ACT-inclusief te lezen. 

Thema’s

 • Signaleren wanneer het niet zo goed gaat met jouw kind
 • Bruggen slaan om gezamenlijk structurele problemen op te lossen
 • Recht halen, wanneer je niet gehoord wordt
 • Oplossingsgericht handelen en problemen voorkomen
 • Jezelf empoweren waardoor de gelijkwaardige communicatie met professionals makkelijker wordt
 • Hulp krijgen en hulp verlenen

 

 

Voor cursussen putten wij uit:

 • KrachtPlan-werkwijze
 • Visievorming ‘Wat betekent Inclusie voor jou en jouw kinderen’?
 • Individuele ondersteuning bij casuïstiek
 • Cursus Passend Onderwijs Constructie-model (POC): Hoe kan de functie, vorm em inhoud van een onderwijs(zorg)-maatwerk traject worden overeengekomen?
 • Medezeggenschap en invloed van ouders vergroten in onderwijs
 • Ouders die leren en leren vansthouden aan het centraal stellen van de hulpvraag in medische en sociale zorg
 • Deelnemen aan Community of Inclusive Practise
 • Buurtontmoetingen over burgerschap en meedoen
 • Inclusie in de stad: ontmoetingen om van visie naar ‘doen’ te komen