Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Onze Missie

 

ACT-inclusief slaat de brug tussen ouders van kinderen en instanties om duurzame gedragen ontwikkeling voor de kinderen te borgen. Wij werken keihard aan inclusie: evidence informed en radicaal menselijk.

 

Dat doet zij enerzijds door ouders middels een veelheid van faciliteringen te empoweren. ACT-inclusief doet dat anderzijds door professionals van betrokken organisaties specifiek te professionaliseren en inclusief handelen te borgen. En dat doet ACT-inclusief vooral door de condities én de werkmethodieken van probleemoplossende ontmoetingen tussen beiden op individueel-, regionaal- en collectief niveau te optimaliseren.

 

Daaruit ontwikkelt ACT-inclusief theorieën en methodieken die ten grondslag liggen aan de cursussen die wij aanbieden. Tevens is de ‘body of knowledge’ de basis voor adviezen die wij aan lokale, regionale en landelijke partijen – waaronder ook overheden – gevraagd en ongevraagd geven.

 

Tenslotte verricht ACT-inclusief onderzoek vanuit onderwijskundige, psychologische, pedagogische, organisatiekundige, en veranderkundige kennisdomeinen in- en verrichten.

 

Doelgroepen:

  • Kinderen/jongeren t/m 21 jaar
  • Ouders/verzorgers
  • Uitvoerende professionals
  • Aansturdende professionals