Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Diensten

Casuïstiek

In regulier onderwijs worden gemeenschappelijke leeractiviteiten uitgevoerd. Daar worden grote leervorderingen uitgelokt en begeleid. Maar soms blijkt het dat leerlingen wat ‘achter’ raken, of minder meedoen. Dan is specifieke begeleiding geboden. Dat kan een leerkracht zelf vaak uitvoeren. Maar soms is nog meer extra inspanning vereist: daar waar belemmeringen te groot worden om aan de onderwijsprocessen mee te doen. Lees verder »

Onderzoek

Inclusief handelen is een complexe benadering in het educatieve en sociale domein dat ertoe bijdraagt dat kinderen en jongeren in een begeleid ontwikkelingsperspectief blijven verkeren. Voorkomen van uitsluiting en teruggeleiding naar begeleide ontwikkelingssituaties vormen twee zijden van dezelfde medaille. Lees verder »

Visie-ontwikkeling

Regulier onderwijs is in Nederland onvoldoende inclusief. Deze uitspraak wordt vooral toegelicht door het functioneren van een dubbel systeem: regulier onderwijs voor ’normale' kinderen en speciaal onderwijs voor kinderen met ‘beperkingen’. Met ’samen naar school’ en  passend onderwijs zijn stappen gezet om deze systemen minder sterk te onderscheiden. Dat leidt tot meer zorg binnen de scholen. Dat  heeft nog niet geleid tot het vormen van één onderwijssysteem. Lees verder »

Community of Inclusive Practice (CoIP)

ACT-inclusief heeft een uniek concept toegepast voor voorkomen en oplossen van thuiszitcasussen. Het betreft het organiseren van settings waarbinnen tussen professionals van organisaties en ouders van thuiszittende kinderen (of nog schoolgaande kinderen) op horizontale wijze communiceren en besluiten. Lees verder »