Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Voor wie

Kinderen / Jongeren

Kinderen en jongeren vormen de samenleving van de toekomst. Dat doen jullie wel samen met volwassenen. Vele volwassenen werken- en zijn er voor jullie. Thuis, op school, in je vrije tijd, op de turn- of voetbalclub. Iedereen mag en kan meedoen. Maar is dat wel zo? En als je meedoet, heb je het gevoel dat je inbreng gewaardeerd wordt en bijdraagt aan jouw of jullie ontwikkeling? Wordt er wel naar jullie geluisterd? En hoever mag je afwijken van verwachtingen? Welke combinatie van gemeenschappelijke aandacht voor alle kinderen / jongeren en aandacht voor jou als individu werkt wel of niet? Lees verder »


Ouders / Verzorgers

Als ouder/verzorger bent u verantwoordelijk voor de zorg en ontwikkeling van uw kind of kinderen. Die verantwoordelijkheid is een serieuze taak. Het krachtenveld dat op uw gezin inspeelt is divers en complex. In uw gezin kunnen spanningen bestaan of ontstaan door gewoontes, belangen, voorkeuren of veranderingen bij gezinsleden zelf (zoals ziekte, of doordat kinderen volwassen worden). Ook kunnen er spanningen ontstaan tussen gezinsleden. Niet zelden zijn spanningen in het gezin het gevolg van deelname in processen met anderen. Dan hebben we het over leren, wonen, werken, recreëren én over contact met de overheid en gemeentelijke diensten. Lees verder »


Uitvoerende professionals

Inclusie is bewust en actief omgaan met verschillen/diversiteit op zodanige wijze dat iedere burger, ouder en kind, groep en professionals, ouderen en jongeren kunnen participeren en zich kunnen ontwikkelen.

De genoemde verschillen zijn enerzijds te zien en te waarderen, maar dienen de gezamenlijkheid niet te ondermijnen. Inclusie gaat dus ook over het actief zoeken en vinden van het gemeenschappelijke tussen alle verschillen. Lees verder »


Aansturende professionals

Als (eind) verantwoordelijke of leidinggevende binnen uw organisatie bent u gebaat bij goede dienstverlening van uw professionals aan uw cliënten. U voert daartoe in het publieke, sociale en onderwijs-domein uit dat valt binnen de regelgeving. U ontwikkelt uw missie, een visie op werken en inclusie, daaraan consistente bedrijfsvoering, HR-management, ‘dienstpakketten’ en protocollen samen met uw medewerkers. Lees verder »