Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Blog

Contactliggingen

Tot aan de herfstvakantie 2022 zijn wij actief met het leggen van contacten:

  • Met een groep wetenschappers willen wij onze 'inclusief handelen-benadering' graag toetsen met laatste wetenschappelijke inzichten in generieke zin, maar ook bekeken vanuit de diverse domeinspecifieke wetenschappen.
  • Met sleutelpersonen uit het onderwijs en brede sociale domein spreken wij over 

Oude ACT! Facebook-groep beëindigt per 1-6-2022

Per 1-6-2022 wordt de ACT! Facbook-groep beëindigd. Met meer dan 600 ingeschreven ouders van thuiszitters lijkt dat een wat vreemde beslissing. Immers, veel kennis van casuïstiek is daar in principe vanuit ouder- en verzorgerkant aanwezig. Toch besloten Indi Hondema en Hans Pollen deze stap te zetten. 


ACT-inclusief Webinars

ACT-inclusief organiseert drie webinars met het doel nader kennismaken met geïnteresseerden.

We hebben heel wat aan visie-ontwikkeling gedaan, cursussen ontwikkeld, teksten geschreven, methodieken ontworpen en diensten samengesteld. Graag willen wij nader vernetwerken. 

 

Data en thema's:

  • 8 maart met als thema: Gelijke kansen
  • 22 maart met als thema: Voorkomen van uitval en thuiszitten
  • 5 april met als thema: Community of Inclusive Practice (CoIP)

Tijd: 15:30-16:30

Rode draad


Casus dilemma

Meisje van 14 jaar woont sinds een jaar bij haar oudere broer (30). Moeder en zoon vragen ondersteuning door pleegzorg. De behoefte bestaat uit kosten dekken en borging ontwikkeling van het 'pleegkind'.

De aanmelding heeft plaatsgevinden via verwijzing huisarts. Dat gebeurt bijna nooit, want wijkteams spelen daarbij meestal de rol van verwijzer.

 


Actief op LinkedIn

Of je ons nou volgt via deze website of op Linkedin, we bieden voor professionals veel nieuws: Cursussen & Trainingen, Webinars, Whitepaper, en meer:

 

 

 

Nieuwsbrief 2022-1

We berichten over:

 

Voorblad Nieuwsbrief 2022-1
  • Over doorstart van Advies Centrum Thuiszitters naar ACT-inclusief
  • Met ons Whitepaper krijg je een beeld van hoe wij inclusief handelen zien
  • Een splinternieuwe cursus: 'Dialogische vaardigheden voor professionals'
  • Uitnodiging tot deelname aan (gratis) Webinars op 8 en 12 maart, 5 april

 

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

 

Team ACT-inclusief

 

Nieuwe LinkedIn Bedrijfspagina

Nu we van ACT! (Advies Centrum Thuiszitters) zijn doorgegroeid naar ACT-inclusief, hebben we op LinkedIn onze bedrijfspagina aangepast. U vindt het hier!

 

Kapper en dochter

     Zit ik bij de kapper met mondkapje. Man van Turkse afkomst. Sprekend met mondkapje. Ben enige klant. We beginnen een gesprekje. Hij vraagt me wat voor werk ik doe. Leg uit dat ik met volwassenen - ouders en professionals - zorgdraag voor duurzame ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Op dat moment stopt hij met knippen en zegt 'even momentje'. Komt hij terug met drie borden.


Van ACT! naar ACT-inclusief

Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) is in het brede sociaal domein actief. Sinds 2016 is hard gewerkt om uitval uit onderwijs te voorkomen en - vooral - op casuïstiek niveau leerlingen die als thuiszitters langdurig waren uitgevallen weer terug in ontwikkeltrajecten te brengen. Daarbij werd altijd gekeken naar welke bijdragende en tegenwerkende actoren en factoren het krachtenveld maakten, opdat voor deze thuiszitters de hoogst mogelijke doelen konden worden bereikt. Vele professionele ervaringen en onze wetenschappelijk georiënteerde insteek hebben wij ingezet om professionals individueel of cursorisch te ondersteunen in hun moeilijke taak. Moeilijk, omdat de context waarin zij hebben te werken vaak complex en ambigue is.


Visie op professionaliteit

ACT-inclusief richt zich op professionaliseren van professionals, het empoweren van ouders van kinderen die dreigen uit te vallen of (langdurig) thuiszitten en de systeemwerelden waarbinnen zij functioneren.Meer nieuws? Klik HIER