Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInWhatsappMail

Trainingen

1. Dialogische vaardigheden voor professionals

Besluitvorming in onderwijs, sociaal- en openbaar domein is bijna altijd complex. Zowel in casuïstiek als in het vormgeven van structuren en organisatieprocessen t.b.v. casuïstiek zijn er heel veel aspecten om rekening mee te houden. Het gaat immers om de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen te stimuleren en te borgen. Mensen met verwachtingen, talenten en gebreken. Allemaal verschillend (diversiteit) en ook zo vaak overeenkomend (communaliteit). Eén ding hebben velen gemeen: ze doen beroep op de ondersteuning van professionals, passend bij de rechten en plichten van elk individu.

 

Maar omdat het in dit veld om complexe besluitvorming gaat, is daar ook professionele aandacht voor te vragen. Wij doen een pleidooi voor een besluitvormingswijze die dialogisch tot stand komt. Dialogisch wil zeggen: transparantie in de macht en communicatie, multi perspectief, en mensgericht (normatief):  Lees verder »

 


Cursus Leerprincipes voor leerlingen

Alle kinderen moeten naar school. Op school moet er veel geleerd worden. Wanneer het leren niet effectief wordt gemaakt, leer jij te weinig en je gaat je waarschijnlijkvervelen. Jouw aandacht gaat naar andere onderwerpen, zoals spelen, vrije tijd, vrienden en vriendinnen, enz. Lees verder »


Krachtplan-training voor ouders van leerlingen

Deze online-training ‘KrachtPlan’ is een unieke leergelegenheid voor ouders en hun kind(eren) om scenario’s te ontwikkelen die nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden bieden en waarbij commitment van professionele betrokkenen gegarandeerd is.

‘KrachtPlan’ is een methodische werkwijze, waarin verleden, heden en toekomst logisch met elkaar in verband wordt gebracht, maar waar de toekomst richting geeft aan het handelen van betrokkenen in het hier en nu. Lees verder »


Masterclass ‘Regionale Professionalisering Thuiszittersproblematiek’

De Masterclass ‘Regionale Professionalisering Thuiszittersproblematiek’ geeft deelnemers handvatten om echt alternatieven te ontwikkelen die voor het kind en in de communicatie met de ouders soelaas bieden. Het principe van ‘the whole system in the classroom’ wordt toegepast: de Masterclass is gericht op professionals van alle stuurlagen binnen alle relevante organisaties en oudergroepen in de regio. Lees verder »


Onderbouwingscursus voor zelfstandig professionals

In de Onderbouwingscursus voor zelfstandig professionals staat de kwaliteit van dienstverlenen in met name het sociaal domein centraal. Kwaliteit van dienstverlenen gaat enerzijds om het verrichten van handelingen die passen bij wat de cliënt nodig heeft. Anderzijds gaat het om het vergaren van handelingsalternatieven, vooral wanneer cliënten blijken andere ondersteuning nodig te hebben dan aanvankelijk wordt geboden. Lees verder »


Passende Onderwijs Constructie

ACT-inclusief heeft een extreem flexibele onderwijs ontwerpmethode ontwikkeld: Passende Onderwijs Constructie (POC).

Deze flexibiliteit draagt zorg voor micro-afstemming op het niveau van leren en docerend begeleiden, en op het niveau van leerarrangementen en leeromgevingen. Deze flexibiliteit is tevens noodzakelijk om thuiszittende kinderen weer leerbaar te ‘maken’ en om procesgebaseerde keuzes te maken voor de opbouw van hun leercarrière. Lees verder »


Training ‘Wat kinderen ons vertellen’

‘Wat kinderen ons vertellen’ is een interactieve training (met verdiepings- mogelijkheden) over de boodschappen die de kinderen voor ons hebben!

Ouders/opvoeders/leerkrachten willen heel graag dat hun kinderen gelukkig en gezond opgroeien. Daar doen en laten ze dingen voor uit liefde. Met de methode Present Child ontdek je dat onze kinderen exact hetzelfde met ons als volwassenen in hun leven voor hebben. En om dat te bereiken gaan ze heel ver als dat nodig is. Lees verder »


Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’

De training ‘Aan Handelingsverlegen voorbij’ is in eerste instantie gericht op professionals van scholen die inspanningen leveren om een kind binnen school te houden, maar geen mogelijkheden meer zien om dat te realiseren. Is hier sprake van een kind waarvan leer- en/of gedragskenmerken onderwijsparticipatie op uw school in de weg staat? Of is hier sprake van onvoldoende kennis en flexibiliteit aan de kant van uw school? Of geldt wellicht beiden? Lees verder »


Meer informatie?

Bel ons op 06 38 180 921 of stel je vraag via ons contactformulier »