Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Cursus werktheorieën voor (zelfstandig) professionals

Doelgroep

 • Aansturende professionals (bestuurders & directeuren)
 • Uitvoerende professionals
 • Zelfstandig Professionals (in onderwijs, zorg, WMO, kinderbescherming, leerplicht, ed.)
 • Er wordt een HBO-plus niveau verondersteld 

Plaats en data

 • Nader te bepalen in overleg opdrachtgever
 • Online (zelfstudie)
 • Op aanvraag: online met individuele begeleiding via Zoom-sessie

Omschrijving

In de cursus Werktheorieën voor (zelfstandig) professionals staat de kwaliteit van dienstverlenen in met name het sociaal domein centraal. Kwaliteit van dienstverlenen gaat enerzijds om het verrichten van handelingen die passen bij wat de cliënt nodig heeft. Anderzijds gaat het om het vergaren van handelingsalternatieven, vooral wanneer cliënten blijken andere ondersteuning nodig te hebben dan aanvankelijk wordt geboden. Professionals hanteren vaak impliciete en ook expliciet geformuleerde werktheorieën. In deze cursus vormen de werktheorieën een centraal begrip binnen de constellatie van kennisbronnen die men aanspreekt bij handelen in ambigue beroepspraktijken/casuïstiek waarin inclusie een steeds grotere rol speelt.

 

We gebruiken daartoe het Professioneel Handelen model (PH-model). ACT-inclusief heeft dit model ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek omtrent werktheorieën, visie op professionaliteit, zelfinschattingsvermogen als sociaal dienstverlener, en overstijgende casuskennis in het sociaal domein vanuit de optiek van inclusie.

In tegenstelling tot deze theoretische introductie is de cursus doorspekt met praktijkvoorbeelden en daaraan gerelateerde vragen.

 Cursusopzet

 • Zelfstudie
 • Online
 • Inhoudelijke hragen kunnen worden ingediend (€25 per 30 min) 

Doelstelling cursus

Het doel van deze cursus is het vergroten van handelingsalternatieven voor eigen praktijk en voorkomende casuïstiek door wetenschappelijk- en praktijk gerelateerde onderbouwde werktheorieën te ontwikkelen. Daarmee kan de zelfstandig professional met een hogere doordachte kwaliteit dienstverlenenen én daarover ook beter verantwoording afleggen. De door deze cursus opgeroepen aandacht voor werktheorieën heeft de potentie de kwaliteit van afstemmen met andere professionals uit dezelfde en ook andere beroepsgroepen te vergoten. Verworven kennis en competenties dragen bij aan inclusief handelen.

Programma

 1. Introductie op het thema
  • Werktheorieën
  • Casus
  • Zelftoets werktheorieën
 2. Het PH-model in overvlucht
  • Vier bronnen
  • Volgorde van bronnen?
  • Zelftoets over Ontwikkeling werktheorieën
 3. Praktijkgerelateerde werktheorieën
  • Handelingen automatiseren en checken
  • Mismatch tussen ontwikkelde aannames en de praktijk
  • Welke kennis is nodig in jouw casuïstiek?
  • Samenvatting
  • Zelftoets Praktijkgerlerateerde werktheorieën
 4. Wetenschappelijke bronnen
  • Wetenschappen: stromingen en gelaagdheden
  • Wetenschappelijke bronnen voor onderbouwde werktheorieën
  • Zeltoets ter afsluiting van deze module
 5. Kennis van het sociaal domein
  • Wet&Regelgeving
  • De rol van protocollen en standaarden
  • Organisatiecultuur
  • Legitieme machtsbasis
  • Potentiële valkuilen
  • De 'Omgekeerde toets'
  • Zelftoets ter afsluiting van deze module
 6. Zelfkennis als bron voor werktheorieën
  • Persoonlijke voorkeuren
  • Ik excelleer in...
  • Ik heb moeite met...
  • Visie op professionaliteit
  • Conformistisch - kritisch - vernieuwend
  • Afsluitende opdracht van deze module
 7. Het doorontwikkelen van eigen werktheorieën
  • Praktijk én wetenschap
  • Afsluitende opdracht van deze module
 8. Inclusie en jouw werktheorieën

Toetsen, opdrachten & eindopdracht

 • Sommige modulen worden afgesloten met een zelftoets 
 • Sommige modulen worden afgelsoten met een opdracht, die in eigen professionele werkkring moet worden uitgevoerd
 • Eindopdracht: bij voldoende beoordeling wordt een certificaat toegestuurd (€50)

Literatuurlijst

 • Veelal internetbronnen en teksten van ACT-inclusief

Investering

 • Per deelnemer
  • tijd: +/- 20 uur online studie & zelfstudie
  • geld: €125 bij zelfstudie
  • geld: €125 + €75 per begeleid uur
  • 0% BTW

Docenten

 • Maarten Rector
 • Hans Pollen

 

 

« vorige pagina