Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Producten

KrachtPlan voor ouders

Ouders van thuiszittende-, of met thuiszitten bedreigde kinderen, vragen ons te ondersteunen. Wij komen dan in aanraking met de geschiedenis van de schoolgang van hun kind, eventueel aangevuld met alle gebeurtenissen en interacties met jeugdzorg, justitie, psychologische- en (ortho-)pedagogische hulp, medische gezondheid, enz. Een kluwe van interacties waar broodnodig samenhang en perspectief in moet worden geboden. Lees verder »


Passend Onderwijs Constructie-model

ACT-inclusief heeft een extreem flexibele onderwijs ontwerpmethode ontwikkeld: Passende Onderwijs Constructie (POC).

Deze flexibiliteit draagt zorg voor micro-afstemming op het niveau van leren en docerend begeleiden, en op het niveau van leerarrangementen en leeromgevingen. Deze flexibiliteit is tevens noodzakelijk om kinderen met beperkingen het juiste aanbod te bieden. Voor kinderen die dreigen af te haken of kinderen die vanuit een thuiszitsituatie weer leerbaar worden, dient het POC om een tijdelijk maatwerktraject te ontwerpen. Voor onderpresteerders die nog regulier onderwijs volgen kan met het POC de juiste onderwijskundige voorwaarden worden gecreëerd opdat zij met op maat samengesteld onderwijs ‘on board’ blijven. Lees verder »


Omgekeerde Toets

ACT-inlusief heeft (onder de naam Advies Centrum Thuiszitters. ACT!) veelvuldige te maken gehad met de groep uitvallende leerlingen die soms kort en soms tot wel zes jaar thuiszaten. In onze zoektocht naar aanvullende werkwijzen stootten wij op het concept van Stimulansz: De Omgekeerde Toets.

Wij hebben het concept kritisch geanalyseerd en de toepasbaarheid voor complexe thuiszittersproblematiek doorgrondt. Lees verder »