Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Passend Onderwijs Constructie-model

Onderwijs op maat kan includerend werken

ACT-inclusief heeft een extreem flexibele onderwijs ontwerpmethode samengesteld: Passende Onderwijs Constructie (POC).

Deze flexibiliteit draagt zorg voor micro-afstemming op het niveau van leren en docerend begeleiden, en op het niveau van leerarrangementen en leeromgevingen. Deze flexibiliteit is tevens noodzakelijk om kinderen met beperkingen het juiste aanbod te bieden. Voor kinderen die dreigen af te haken of kinderen die vanuit een thuiszitsituatie weer leerbaar worden, dient het POC om een tijdelijk maatwerktraject te ontwerpen. Voor onderpresteerders die nog regulier onderwijs volgen kan met het POC de juiste onderwijskundige voorwaarden worden gecreëerd opdat zij met op maat samengesteld onderwijs ‘on board’ blijven.

Communicatie

Het onderwijskundige model is tevens een communicatief model: het ingevulde model wordt ingevuld en vastgesteld op basis van afstemming tussen school (mentor), ouders/verzorgers en het betreffende kind.

Met het POC maak je onderwijs op maat!

 

POC (leren) gebruiken?

Heeft bovenstaande uw interesse?

  • Downloaden (€25), inclusief korte instructie
  • Volg dan onze online cursus (€75)
  • Wilt u meer weten? Neem contact op via onze contactpagina, of bel: Hans Pollen (0638180921)


 

 


POC-model