Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Training 'Wat kinderen ons vertellen'

Onderwijs- en jeugdhulptraining met de methodePresent Child®

Doelgroep

 • Ouders/opvoeders
 • Leerkrachten
 • (Ortho)-pedagogen
 • Andere belangstellenden

Omschrijving  ‘Wat kinderen ons vertellen’

‘Wat kinderen ons vertellen’ is een interactieve training (met verdiepings- mogelijkheden) over de boodschappen die de kinderen voor ons hebben!

Ouders/opvoeders/leerkrachten willen heel graag dat hun kinderen gelukkig en gezond opgroeien. Daar doen en laten ze dingen voor uit liefde. Met de methode Present Child ontdek je dat onze kinderen exact hetzelfde met ons als volwassenen in hun leven voor hebben. En om dat te bereiken gaan ze heel ver als dat nodig is.

Met ‘lastig’ gedrag of soms zelfs met ziekte, in wezen met alles waar jij als volwassene iets van vindt of over voelt naar je, een kind, zowel positief als negatief, in dat alles spiegelen kinderen heel nauwkeurig iets wat onbewust ook in het leven van de ouder/opvoeder leerkracht speelt. Onze kinderen fluisteren ons als het ware boodschappen in die wij mogen leren zien en begrijpen. Met deze methode leer je de vertaalslag te maken om de boodschap van je kind te verstaan. Je zult versteld kunnen staan hoe nauwkeurig het verhaal van je kind overeen komt met iets dat in jouw leven speelt. Zo nauwkeurig dat je van binnen ‘weet’ of voelt dat het klopt. En als je als ouder/opvoeder/leerkracht e.a. handelt naar wat je hierin leert zien zal je zien hoe dit doorwerkt op je kind. Kinderen spiegelen namelijk ook direct dat het goed gaat!

Voor alle ouders/leerkrachten/opvoeders e.a. die willen ervaren hoe alle geraaktheid over situaties van de kinderen in hun leven, een boodschap bevat die tot heling mag leiden in het eigen leven (en daardoor als vanzelf ook in het leven van het kind). De effecten zijn diepgaand, verbindend, magisch, helend en duurzaam, voor zowel de betrokken volwassene als voor kind. Leerkrachten en zorgondersteuners zullen verbaasd staan over de mogelijkheden om passende interventies te plegen die henzelf en gerelateerd aan de leerling echt tot hulp zijn.

Aan bod komen (overleg mogelijk):

 • Spiegelen met de PresentChild methode
 • Betekenis en de visie van PresentChild methode in het onderwijs
 • Wat is de boodschap achter veelvoorkomende leer- en gedragsproblematieken
 • Inzicht in het aandeel van de volwassene bij de leermotivatie van het kindSamen met ouders op weg naar een oplossing
 • Spiegelen met eigen casuïstiek (1 daagse: lichte verkenning van het vertalen)
 • Spiegelen met eigen casuïstiek (2 daagse: diepe verkenning van het vertalen op meerdere lagen)

Investering:

 • training van 1 dag (of 2 dagdelen): € 125  (ex.BTW) all-in per deelnemer, 2 dagdelen, inclusief hand-en werkboek
 • training van 2 dagen (of 4 dagdelen): € 297 (ex BTW) all-in per deelnemer, 4 dagdelen, inclusief 1 vertaling van eigen casuïstiek na afloop, het boek Fluisterkind (voormalige naam Present Child)  en het hand- en werkboek

Cursusleidster

Mv. Indi Hondema i.s.m. een collega-kindertolk  

Kindertolk, docent, (voorheen) mede-oprichtster Advies Centrum Thuiszitters

 

Mail Indi direct voor meer info


« vorige pagina