Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Masterclass ‘Regionale Professionalisering Thuiszittersproblematiek’

Doelgroepen

Bestuurders, directies, onderwijs- en zorgverantwoordelijken van scholen, SWV’s, LPA’s, onderwijs zorgaanbieders en aanpalende belangstellenden inzake thuiszitproblematiek

Omschrijving

De Masterclass ‘Regionale Professionalisering Thuiszittersproblematiek’ geeft deelnemers handvatten om echt alternatieven te ontwikkelen die voor het kind en in de communicatie met de ouders soelaas bieden. Het principe van ‘the whole system in the classroom’ wordt toegepast: de Masterclass is gericht op professionals van alle stuurlagen binnen alle relevante organisaties en oudergroepen in de regio. Het gaat om inhoudelijke verdiepingen op regionale- en lokale ‘thuiszitters-pacten’ waarmee kwalitatievere en duurzamere educatieve trajecten voor thuiszitters worden gerealiseerd.

Opmerkingen:

 • Conform de ACT-inclusief-missie zijn beide doelgroepen in één regio met de trainingen beter in staat bij voorkomende casussen in gemeenschappelijkheid problemen te voorkomen en op te lossen. Deze Masterclass vindt daardoor doorgang bij een samenstelling van minimaal 12 personen van minimaal 4 organisaties, waarbij (voor de hand liggend) gemeenten en/of SWV’s opdrachtgever zijn.
 • De andere losse modules van de Masterclass kunnen wel door afzonderlijke lokale, regionale en landelijke organisaties worden ingekocht. Zie daarvoor het overzicht van het ACT-inclusief-trainingsaanbod.
 • Daarnaast kunnen trainingen op maat worden georganiseerd. Onderstaand aanbod is daardoor tevens als ‘in company training’ en in andere combinatie-mogelijkheden in te kopen. Neem svp contact met ons op: info@act-inclusief.nl (Hans Pollen; 0638180921).

In de Masterclass leert U:

 • Uw eigen handelingsruimte vergroten met persoonlijk leiderschap en uw eigen opvattingen formuleren a.d.h.v. werktheorieën en normatieve professionaliteit voor inclusie
 • Uw gezamenlijke handelingsruimte vergroten, waarbij een gemeenschappelijke agenda / scenario de trigger is voor samenwerken, per casus en als beleid
 • Aan ‘handelingsverlegenheid’ voorbij bekwaam en krachtig oplossingsgericht handelen
 • Onderwijskundige oplossingen creëren met het Passend Onderwijs Constructie-model met of zonder direct beroep op extra zorgarrangementen
 • Visie expliciteren: wanneer regulier traject en wanneer speciaal maatwerk
 • Inter-organisatorische oplossingen te ontwikkelen
 • De ‘Omgekeerde Toets’ hanteren
 • Omdenken in voorwaardelijke organisatorische en financiële borging
 • Leren van oplossingsrichtingen uit andere sectoren
 • Hoe een Community of Inclusive Practice in te richten
 • Waar ligt de doorzettingsmacht? Bij school, SWV, ouders, anderszins?
 • Ouderbetrokkenheid 3.0 ontwikkelen en borgen t.b.v. inclusief onderwijs

Legitimering leerdoelen

 • Een gezamenlijke visie en richting creëren: Scenario-ontwikkeling
 • Een coherente organisatie voor het primair proces realiseren: Passende Onderwijs Constructie
 • Samenwerking, leren en onderzoek bevorderen: Inter-organisatorische samenwerking t.b.v. 1 thuiszitcasus, als basis voor regionaal beleid; Community of Inclusive Practice
 • Strategisch omgaan met de omgeving: de brug slaan tussen onderwijs, zorginstellingen, gemeente en ouderorganisaties
 • Analyseren en probleem oplossen (hogere orde denken): Omkering in casuïstiek denken en handelen met bijvoorbeeld de ‘Omgekeerde Toets

De Masterclass heeft zowel een praktisch als theoretisch karakter.

 
« vorige paginaProgramma

dagdeel 1:

 • kenmerken van casussen, verrijken kennisbasis, verkennen van handelingsvrijheden, casus-simulatie

dagdeel 2:

 • werktheorieën & normatieve professionaliteit, autonomie versus gemeenschappelijkheid, formuleren van hoogst haalbare duurzame oplossing, de Community of Inclusive Practice insteek, netwerken leren sturen in 3 ordes, omgekeerde toets, horizontaal communiceren, leiderschap & Change-maken

dagdeel 3:

 • afsluitende presentaties als toets en evaluatie

Literatuurlijst

 • Rector, M. en Pollen, H. (2017) Als stelsels niet doen waarvoor ze zijn bedoeld, krijg je … Thuiszitters. Uitgegeven onder beheer van ACT-inclusief
 • Brummelen, L. Ten, Gieszen, J., Pollen. H. (1995). Netwerken Leren Sturen. Uitgave OCAB

Investering

€750 all-in per deelnemer

Docenten

 • MA. Maarten Rector
 • drs. Hans Pollen (+ 31 638180921)