Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInWhatsappMail

Interview over samenwerken met JB Lorenz

Context

  Sinds 1 december 2022 is ACT-inclusief een strategische alliantie aangegaan met expertisebureau in het social domein 'JB Lorenz'. E.e.a. krijgt momenteel gestalte middels een campagne om bekendheid bij gemeentelijke organisaties en organisaties in het sociaal domein te stimuleren. In dat kader heeft er een interview plaatgevonden met Frank van Wijck - hoofdredacteur van het magazine Sociaal Domein. De tekst hieronder is de passage over ACT-inlusief, en dat deel uitmaakt van een paper waarin ook andere partners van JB Lorenz zich  (downloaden) voorstellen.

Interview

ACT-inclusief is een professionaliseringsbureau voor scholen, gemeenten en het sociaal domein, gericht op kinderen en jongeren en met als kernwaarden inclusief handelen ten behoeve van gelijke kansen. De achtergrond waaruit wij zijn ontstaan zijn gecombineerde inzichten in het werken met onderwijs, het sociaal domein en gemeenten”, vertelt Hans Pollen. Maarten werkt als Humanisticus, waarbij hij veel doet met gesprek en dialoog en samenwerking stimuleert bij participatievraagtukken.  Hans is zijn hele leven al werkzaam in de wereld van het onderwijs. Zo was hij interim-directeur in het VMBO, traint hij schooldirecteuren en heeft hij opleidingen opgezet. “Ik heb afgelopen jaren veel ouders met casuïstiek aangetroffen waarbij, kinderen niet mee konden doen doordat samenwerkingen in de pedagogische infrastructuur faalden. Als je écht iets wilt betekenen op het gebied van inclusie en gelijke kansen voor kinderen en jongeren, moet je aan de voorkant zijn: preventief werken en sturen op inclusief handelen.”

Maarten Rector vult aan: “We equiperen organisaties om de brug kunnen te slaan tussen ouders en instanties om duurzaam gedragen ontwikkeling voor kinderen te borgen. Het is zaak dat die partijen overeenstemming hebben over wat nodig is voor het kind om mee te kunnen doen en professionals de interprofessionele vaardigheden hebben om hier mee aan de slag te gaan. Daarin zit een grote complexiteit, omdat hier veel instanties, professionals en vrijwilligers bij betrokken zijn. Wij treden voor hen op als de verbindende factor.”

Rollen

  Om deze rol te kunnen vervullen, richt ACT-inclusief zich op vier doelgroepen: kinderen en jongeren, ouders/verzorgers, uitvoerende professionals en aansturende professionals. Het biedt tot dit doel cursussen, trainingen, kennisproducten en begeleiding bij visievorming aan. Ze bieden hiermee diensten aan om inclusiviteit en gelijke kansen te bevorderen “De nadruk ligt op preventie en visievorming”, zegt Rector. “Maar als het niet goed gaat, is het ook zaak om gezamenlijk toch tot een optimaal resultaat voor het kind te komen.”

Waar het om professionals gaat in onderwijs en sociaal domein, is het zaak dat zij zich bewust zijn van de processen om gelijke kansen en inclusie voor kinderen te bereiken door hun handelen. Pollen: “Dit vraagt soms ook om weten te politiseren, want de professionals moeten zich bewust zijn van de vraag waarom ze aan protocollen vasthouden als dat averechts kan werken voor het doel dat ze beogen te bereiken. En het vraagt om normatieve en democratische professionaliteit. We zien dat professionals in het medisch en sociaal domein hun cliënten benaderen vanuit de eigen professionele karakteristieken die ook niet altijd overeenkomstig zijn. Die kunnen deels passen bij de behoeften van de doelgroep, maar dat is in de complexiteit van alledag niet vanzelfsprekend. Trainingen en simulaties spelen een belangrijke rol om hierin positief toe te rusten en te sturen.”

Ontmoeten

Beiden zien in de Academie Sociaal Domein een interessante ontmoetingsplaats. Rector: “Het is een plek die veel professionals in het sociaal domein goed weten te vinden. Voor ons betekent dit dat we ons aanbod er breed onder de aandacht kunnen brengen. Bovendien biedt het ons de kans om te leren van alle partijen die wij erin tegenkomen. We zien dat onderwijs, gemeente en sociaal domein door de wijze waarop we het organiseren maar op weinig gebieden structureel bij elkaar komen. De Academie biedt een goede omgeving om dat te versterken.”