Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Van ACT! naar ACT-inclusief

Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) is het sociale domein actief. Sinds 2016 is hard gewerkt om uitval uit onderwijs te voorkomen en - vooral - op casuïstiek niveau leerlingen die als thuiszitters langdurig waren uitgevallen weer terug in ontwikkeltrajecten te brengen. Daarbij werd altijd gekeken naar welke bijdragende en tegenwerkende actoren en factoren het krachtenveld maakten, opdat voor deze thuiszitters de hoogst mogelijke doelen konden worden bereikt. Vele professionele ervaringen en onze wetenschappelijk georiënteerde insteek hebben wij ingezet om professionals individueel of cursorisch te ondersteunen in hun moeilijke taak. Moeilijk, omdat de context waarin zij hebben te werken vaak complex en ambigue is.

Van Passend Onderwijs naar Inclusiever Onderwijs

Na de evaluatie van Passend Onderwijs (2020) heeft demissionair Slob 25 verbeteraanwijzingen afgegeven, waaronder:

  • het vormen van ouder- en jeugdsteunpunten per SWV-regio

  • het hoorrecht van leerlingen bij besluiten over hun oplossing

  • het invoeren van een basisnorm voor ondersteuning per school

  • het invoeren van leerrecht, met consequenties voor ‘onderwijs op een andere locatie dan school’

  • en het koersen op ‘inclusiever onderwijs'

Inclusiever onderwijs krijgt een route kaart. Daarin wordt voornamelijk gedacht over nadere integratie van regulier- en speciaal onderwijs. Inclusief is daardoor vooral gericht op het bieden van ontwikkelkansen voor kinderen met een beperking. Met het naarinclusieveronderwijs.nl platform worden initiatieven gebundeld. O.a. steunpunt passend onderwijs ondersteunt daarbij.

Inclusie

Indien inclusie mensgericht wordt ingevuld, wordt het systeem van onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, Veilig Thuis en kinderbescherming, en allerlei aanpalende gemeentelijke diensten uitgedaagd om:

  • voor alle kinderen en jongeren hun ontwikkeling te borgen

  • aan alle kinderen en jongeren hoge ontwikkelverwachtingen te koppelen, waardoor eerlijke - zoveel mogelijk gelijke - kansen bij instroom in de samenleving gaan ontstaan

  • interorganisatorisch-, interdisciplinair en interprofessioneel samen te werken, opdat voor alle kinderen de hoogst haalbare einddoelen worden bereikt

  • alle beslissingen omtrent de ontwikkeling van kinderen en jongeren af te stemmen met hun ouders of verzorgers

Leren inclusief handelen

Als professionals doen wat we hierboven noemen, zullen zij - zoals wij het noemen - 'inclusief handelen’: 'ACT-inclusief'.

Inclusief handelen doen professionals op basis van het bewust zijn van verschillen (diversiteit) én van de overeenkomsten (communaliteit) van de leerlingen en de jongeren. Indien reguliere processen onvoldoende voor alle kinderen en jongeren functioneren, zal maatwerk noodzakelijk zijn, zonder dat dit leidt tot ongelijke kansen, exclusie en segregatie. Dat is een gigantische opdracht voor professionals, die in organisaties en onze samenleving werkzaam zijn, welke (nog) niet op inclusie zijn ingericht.

ACT-inclusief kan daarbij van dienst zijn.

Act-inclusief

Als ACT-inclusief bieden we cursussen, producten en op inclusie gerichte diensten voor scholen en alle aanpalende structuren en organisaties.

U wordt uitgenodigd om onze nieuwe website nader te verkennen: ACT-inclusief.nl.

De oude website van ACT! zal z.s.m. offline gaan.

Ons nieuwe logo is:

 

 

Hans Pollen (hans@act-inclusief.nl; 0638180921)

Maarten Rector (maarten@act-inclusief.nl; 0628112639)