Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Sjabloon Cursusbeschrijving

Gender en inclusie

Doelgroep

Professionals in de wijk

 

Plaats en data

 • op locatie en nader te bepalen
 • online (begeleid)
 • online (zelfstudie)

Omschrijving

Genderonderwerp is ook voor kinderen en jonegren actueel. Of dat nu open of niet open geschiedt. Ouders en professioanls worden primair hier niet mee geconfronteerd. Daarnaast kunnen ouders en professionals zelf binair-non-binair zich manifesteren.

Het allemaal nog wel wennen om hier mee om te gaan. Uitsluiting ligt om de hoek. Hier ligt dus een inclusie-vraagstuk. Hoe gaan professioansl er in de wijk mee om? Wat is er te leren van eerdere ervaringen, blabla

Leerdoelen

 • U kan positie bepalen m.b.t. dibersiteit in gender (acceptatie, neutralisatie)
 • U kunt signalen herkennen van kinderen en jongeren
 • U kunt vertrouwen 
 • U bent zich bewust van insluiting en uitsluitingsmechanismen en uw positie daar op innemen
 • U kunt uw handelingen en gedrag reguleren om hulpverlening voor kind en jongere enz....
 • U kunt omgaan met verschillen en de overeenkosten

Programma (tijdsduur 3 uur)

 • Inleiding op het thema
 • Voorbeeld casus (eigen casus als borg)
 • Analyse van de acasus
 • Theoretische noties
 • Toepassen op eigen casus

Eindopdracht

 • Schrijf in 20 min. een advies aan jouw leidinggevende over hoe de orgnsati moet omgaan inzake gender-differentiatie

Literatuurlijst

 • artikel 

Investering

 • per deelnemer tujd en geld

Docenten

 • Maarten
 • Hans